ADGANGS- OG STUDIEKRAV

I TANZEEL AKADEMI

Adgangskrav

For at kunne blive optaget i Tanzeel Akademi, skal man:

  1. på arabisk kunne læse én tilfældig side al-Qur'ān højt, som man ikke kan udenad, på maksimalt 5-6 minutter, herunder have viden om
    1. De tre harakāt (Fatha, Kasra og Damma) samt Sukoon
    2. Al-Madd og dens tre bogstaver: Alif, Yā og Wāw
    3. Shaddah, Tanween og gerne Hamzat al-Wasl 
  2. kunne skrive de arabiske bogstaver, både enkeltvis og korrekt bundet sammen i ord (ikke alt for langsomt)
  3. have deltaget i det obligatorisk informationsmøde d. 30. september


Studiekrav

Tanzeel er et akademi, og for at være med i et akademi, skal man opfylde bestemte krav.


For det første forventes det, at man gør sit yderste for at mødes med sin studiegruppe ugentligt, komme til alle lektionerne samt forberede sig til disse. Man kan ikke blot dukke op til undervisning én gang om ugen uden at have forberedt sig og mødt sin studiegruppe.


For det andet, vil lektionerne in shā Allah starte præcis på det udmeldte klokkeslæt, hvor man skal sidde klar forinden. Gentagne forsinkelser uden gyldig grund og uden udsigt til forbedring kan resultere i, at man ikke kan fortsætte i akademiet.


For det tredje, i tilfælde af, at man som studerende er nødt til at melde afbud til en lektion grundet noget presserende, skal dette meldes i så god tid som muligt, og en forklaring skal nævnes, omend den blot er, at der er sket noget privat derhjemme (dette skal dog ikke blive et standardsvar). Såfremt man mister en lektion, skal man indhente den inden næste lektion. Dette er man selv, sammen med sin studiegruppe, ansvarlig for. Det gøres ved at se optagelsen samt diskutere indholdet med gruppen inden næste lektion. Det er et fælles ansvar i enhver studiegruppe, at intet medlem falder bagud. 


Man må maksimalt have 4 fraværsgange og 4 gange, hvor man kommer mere end 10 minutter for sent. Overskrides dette, får man en advarsel, og hvis forbedring ikke sker med det samme, mister man som udgangspunkt sin plads i akademiet. Derudover, hvis man er fraværende tre lektioner i træk, mister man også som udgangspunkt sin plads i akademiet. Såfremt man dropper ud af akademiet uden en acceptabel grund, kan det have indflydelse på ens optagelse på et senere tidspunkt. Kun under meget særlige omstændigheder til ovenstående kan der gives dispensation.


Disse krav er til for at forøge motivationen og læringen hos alle parter; studerende såvel som undervisere og koordinatorer. Arbejdsgruppen og underviserne har desuden givet og vil give dette projekt meget tid fee sabeelillāh, så det kræver en vis seriøsitet at være med.