FORMÅLET MED

TANZEEL AKADEMI

Uddannelsen har til formål at forøge ens spiritualitet samt kærlighed og forhold til Allāh gennem al-Qur'ān, for enhver muslim skal have hjertet med i sin 'ibādah, især i al-Salāh.


En studerende, der har opfyldt målene for alle kurserne i uddannelsen, vil kunne


  1. læse al-Qur'ān på arabisk fra start til slut og forstå den generelle betydning af over 75% af ordene
  2. forstå letlæselige bøger og dele af ahādeeth på arabisk
  3. recitere al-Qur'ān med størstedelen af dens Tajweed (regler for recitation)
  4. lære teknikker til Tadabbur af al-Qur'ān (at reflektere over den og udtrække vejledning) på systematisk og akademisk vis
  5. forstå hvordan al-Qur'ān er autentisk bevaret til i dag siden den blev åbenbaret og forstå al-Qur'āns mirakler

Bemærk, at al-Qur'ān ikke bare er en samling af arabiske ord, således at hvis man forstår 75% af ordene i al-Qur'ān, så forstår man 75% af al-Qur'ān. At forstå al-Qur'ān rigtigt kræver også viden om tafseer, ahādeeth, asbāb an-nuzool (omstændighederne bag åbenbaring af vers), shi'r (poesi) og andet, som vi ikke kommer ind på i akademiet.


Formålet med den del af akademiet, hvor man lærer noget arabisk, er at introducere den studerende for den indledende teori fra de arabiske videnskaber Sarf (morfologi/formlære/bøjning af verber) og Nahw (grammatik), således at man kan begynde at forstå al-Qur'ān og forhåbentlig få blod på tanden til efterfølgende at fortsætte seriøse studier af arabisk igennem længere tid, som er nødvendigt for at komme i dybden med forståelse af al-Qur'ān, ahādeeth og alle islamiske videnskaber. Tanzeel Akademi skal altså ikke være ens endelige mål, således at når man har været igennem, så har man lært nok. Tanzeel Akademi er kun springbrættet til at komme igang med seriøse studier af al-Qur'ān.