UNDERVISNINGEN

I TANZEEL AKADEMI

Varighed, tid og sted

Uddannelsen varer tre år. Undervisningen vil foregå ugentligt á 2 timers varighed ekslusiv bøn. For det hold, der starter januar 2021, vil undervisningen foregå


Torsdag kl. 18-20:30 i Bukhara

Dortheavej 43, 2400 KBH NV


Der er som udgangspunkt ikke pause i Ramadān, hvori samme aktivitetsniveau forventes.

Undervisningsmateriale

De studerende skal selv erhverve sig de kompendier, der skal bruges i akademiet, samt bestemte apps. Detaljerne vil fremgå af de enkelte kursusbeskrivelser.


Der vil oprettes et space på Podio, hvor kursusbeskrivelser, pensa mm. vil uploades. Ligeledes vil noter, optagelser, slides og lignende kunne findes her, som man anbefales at anvende udover blot at komme til undervisningen, således at indholdet læres bedre. 


Optagelserne er til eget brug og må ikke deles med andre udenfor ens årgang. De studerende må ej heller selv optage.


Undervisningsform

En studieuge består af forberedelse, studiegruppemøde og undervisning.


Undervisningen vil foregå på dansk og veksle imellem interaktiv tavleundervisning, gruppearbejde og selvstændig opgaveløsning. Ud-over underviseren, vil der også være undervisningsassistenter til stede i hver lektion.


Forberedelsen derhjemme består primært i at færdiggøre opgaverne fra forrige lektion(er), at repetere forrige emner og koncepter og at læse de nye sider til næste lektion som endnu ikke er gennemgået.


I studiegrupperne skal man mødes og diskutere pensum og opgaverne, idet det først er når man kan forklare noget for andre, at man forstår det. Minimum 1-2 timer ugentligt skal bruges på dette. Man bør bruge ca. halvdelen af disse møder på at diskutere pensum og øvelser fra forrige lektioner og den resterende på at diskutere de nye sider til næste lektion, men kan selvfølgelig justeres efter behov.


Eksamen

Man skal bestå et semester førend man kan fortsætte på det næste. Eksamensformen vil fremgå af de enkelte kursusbeskrivelser. Der er mulighed for en enkelt reeksamen.