'Ulūm al-Qur'an

Overordnet kursusmål

At de deltagende får et grundigt overblik over al-Qur'āns forskellige videnskaber og dybere indsigt i Koranens bevarelse og mirakler.


Læringsmål

En kursist, der fuldt ud har opfyldt målene for faget, vil i dybden kunne redegøre for al-Qur'āns historie fra start til i dag og forstå realiteten af al-Qur'āns mirakler.

Kursusindhold

 • Nedsendelsen af al-Qur'ān til Profeten Muhammad
 • De syv ahruf
 • Abu Bakrs samling af al-Qur'ān
 • 'Uthmans samling af al-Qur'ān
 • Koranens skrift, prikker og tegn
 • De 10 qurrā og deres qirā'āt
 • Naskh og mansūkh
 • Koranens mirakler
 • Orientalisters kritik
 • Mv.

Undervisningsmateriale

Man skal selv erhverve sig et kompendium, som vi har skræddersyet til uddannelsen (mere info herom kommer efter tilmelding). Til hver lektion, skal man desuden også medbringe bærbar eller et hæfte til noteskrivning.

  Undervisningsform

  Den studerendes studieuge består af 1) forberedelse, 2) studiegruppemøde og 3) undervisning og ser således ud:


  1. Forberedelse mellem undervisning og gruppemøde
   • Hvis ej færdig med opgaverne fra sidste lektion: lav dem
   • Læs de nye sider til næste lektion
  2. Til studiegruppemøde
   • Diskuter tidligere emner og opgaver
   • Diskuter de nye sider til næste lektion
  3. Til undervisning
   • Opgaver og begreber fra sidste uge opsummeres
   • Underviseren fremlægger dagens emne
   • De studerende løser opgaver om dagens emne


  Jo bedre man overholder disse punkter, desto større er sandsynligheden for, at man ikke falder fra og derved kan nå igennem akademiet og opnå læringsmålene.

  Eksamen

  En skriftlig midtvejs- og slutprøve vil hver vægte 50% af den samlede karakter. Hvis man er lige på grænsen mellem to karakterer, vil ens fravær og aktivitet til undervisningen afgøre, hvilken karakter man får.