FRØET


Dette hold beskæftiger sig med de basale færdigheder, der er fundamentet og en nødvendig forudsætning for at kunne læse det arabiske sprog fejlfrit og kvalitetsfyldt. Kursets primære formål er at opøve elevens evne til at orientere sig på tværs af de arabiske bogstaver, vokaler og tegn, samt at opøve elevens evne til at udtale disse korrekt og beherske klar artikulation. Undervisningen består primært af tavleundervisning og vil være todelt mellem teori på tavlen og praktiske øvelser.