DE FIRE FAG

1. INTRO TIL ARABISK

Dette semester vil introducere de tro videnskaber Nahw og Sarf samt det Koraniske ordforråd. Tekniske emner dette semester omfatter:


 • Inddeling af arabiske ord i de tre ordklasser asma (أَسْمَاء), verber (أَفْعَال) og huruf (حُرُوف)
 • Bøjninger for verbet (الْفِعْل) til datid (الْمَاضِي), nutid (الْمُضَارِع) og at-form/navnemåde (الْمَصْدَر)
 • Verbets subjekt (الْفَاعِل) og objekt (الْمَفْعُولُ بِه)
 • Transitive og intransitive verber (أَفْعَال مُتَعَدِّيَة وَلَازِمَة)
 • (Verbets) bydemåde (الْأمَر) og forbud (النهي)

 • Udførerens navneord (اسْمُ الْفَاعِل) og kort tillægsform (اسْمُ الْمَفْعُول)
 • Inddelinger og bøjninger af ordklassen أَسْمَاء ift. køn, antal (ental (الْمُفْرَد) og flertal (الْجَمْع))
  og type, herunder stedord (الضَّمَائِر), påpegende stedord (أَسْمَاء الْإِشَارَة), henførende
  stedord (أسماء الْمَوْصُولَة), tid- og stedadverbier og -forholdord (الظَّرْف), tillægsord (نَعْت\صِفَة)
  og ejefald/genetiv (الإِضَافَة)
 • Inddelinger af ordklassen huruf (حُرُوف), herunder jarr (جرّ), sværgeord (قَسْم) og bindeord (عَطْف)
 • Intro til de to typer af sætninger på arabisk.


Sessionerne består af interaktiv undervisning samt øvelser, og eksamen består af løbende afleveringer, der alle skal godkendes for at bestå semesteret.   

2. SARF

   Dette semester vil gå mere i dybden med videnskaben Sarf, som oversættes som formlære eller morfologi, som omhandler bøjning af verber. Tekniske emner dette semester omfatter:


   • Verbets forskellige bøjninger, herunder
    1. Datid (الماضي) ift. køn, antal og tid
    2. Nutid (المضارع) og fremtid ift. køn, antal og tid
    3. At-form og navnemåde (المصدر)
    4. Bydemåde (الأمر) ift. køn og antal og forbud (النهي)
    5. Udførerens navneord (اسْمُ الْفَاعِل)
    6. Kort tillægsform (اسْمُ الْمَفْعُول)
    7. Navneord for steder og tider (اسم المكان وزمان)
    8. Gradbøjning (اسم التفضيل)
    9. Navenord for værktøj (اسم الآلة)
   • Navneordverber (أسماء الفعل)
   • Aktive og passive verber (أفعال مبنية للمعلوم والمجهول)
   • Vokalskabeloner (أوزان) for verber på 3 bogstaver i roden (الفعل الثلاثي)
    • فعل - فعّل - فاعل - أَفْعَل - تَفَعّل - تَفَاعَلَ - انْفَعَلَ - افْتَعَل - افْعَلَّ - اسْتَفْعَلَ


   Sessionerne består af interaktiv undervisning samt øvelser, og eksamen består af løbende afleveringer, der alle skal godkendes for at bestå semesteret.

     3. NAHW

     Dette semester handler om reglerne for, hvordan ord slutter (إِعْرَاب) og sætningsdannelse med forskellige ordklasser og grammatiske funktioner, som ord kan have i sætninger. Emnerne omfatter:


     • Al-I'rāb og al-Binā
     • Tegn (علامات) på de fire kasus رفع ، نصب ، جرّ ، جزم og deres årsager:
      • Al-Marfu'āt, fx Af-Fā’il, Nā'ib al-Fā'il, Mubtada, Khabar mv. 
      • Al-Mansubāt, fx Dharf, Maf'ul bih, Al-Nawāsibs verber, Ḥāl, Tamyīz, Mustathnā, Munādā, Maf’ūl Muṭlaq mv.
      • Al-Majrurāt, herunder mudāf ilayh mv.
      • Al-Jawāzim og deres verber
     • Ordklasser, fx
      • Al-Tathniyah (dualis)
      • Al-Asmā al-Khamsah (de fem asmā)
      • Al-Ismu al-Mamnū'u min al-Sarf
      • Mv.
     • Al-Tawābi' (Na't, 'Atf, Tawkeed, Badal)


     Sessionerne består af interaktiv undervisning samt øvelser, og eksamen består af løbende afleveringer, der alle skal godkendes for at bestå semesteret.

     4. PROJEKT

      INFO KOMMER.