OM TANZEEL

Tanzeel er Muslimsk Ungdom i Danmarks Koran-akademi, der fokuserer på tiltag og arrangementer omkring Koranen, især med fokus på:


  1. Recitation (tajwid),
  2. Forståelse (af Koranens arabiske sprog)
  3. Reflektion (tadabbur) over versene med det formål at udtrække vejledning.


Det berettes, at Imām Mālik sagde: ”Den sidste del af denne nation (Ummah) bliver ikke retskaffen undtagen ved det, der gjorde den første del retskaffen”.


Det der især gjorde de første generationer retskaffen var Koranen og bøn. Dette transformerede dem dem til at blive ledere og pionerer indenfor alle områder, om det var videnskab, filosofi, spiritualitet eller andet.


Muslimsk Ungdom i Danmarks vision er ligeledes at se en dannet muslimsk ungdom, der lever Islām, som især skal opnås ved at udvikle unge, muslimske ledere og forbilleder. Det kræver derfor, at vi går i vores forbilleders fodspor og udvikler et stærkt forhold til Allāh ved at få rodfæstet kærlighed til Allāh igennem Koranen og bøn. Kun således kan vi blive retskafne, som vores tidlige forbilleder blev retskafne.