.

.

Såeren

Fo2022

.

.

2. Projektet


Inden første rigtige undervisningsgang d. 1. februar, skal I have valgt en studiegruppe og et tajwid-projekt, som I skal arbejde på i løbet af semesteret og aflevere to uger før ceremonien. Projektet indgår i ens sammenlagte vurdering, og man kan ikke bestå uden et godkendt projekt. Projektet skal overholde to kriterier:


 1. Det skal sikre, at ethvert gruppemedlem fordyber sig i teorien eller dele af teorien
 2. Det skal gavne andre


Ideer til projekter kunne være: 


 1. Skriv et digt på dansk om teorien fra hver lektion

 2. Laven tajwid ordbog/begrebsliste, man nemt kan slå op i og se tajwid-begreber defineret

 3. Lav et tajwid brætspil/vendespil

 4. Lav Kahoots til alle lektionerne

 5. Oversæt og forklar et arabisk tajwid-digt, fx Al-Jazariyyah eller Tuhfat al-Atfal

 6. Lav korte videoer, hvor teorien forklares for børn/unge

 7. Design flotte, store plakater med teorien visuelt

 8. Hjælp med at lave QR-koder til lærebogen

 9. Design kreative læringsaktiviteter om Tajwid

 10. Mv. 


I skal ikke lade jer begrænse af ovenstående. I kan også selv finde på et projekt.

3. Whatsapp

Vi har tre whatsapp-grupper, tryk for at blive medlem:

For brødre (socialt)

Fælles (fagligt)

For søstre (socialt)

Man skriver ikke i grupperne mellem 22:00-08:00.

4. Eksamen

For at bestå dette niveau, skal følgende ting være opfyldt:


 1. Man kan læse en hel side højt og flydende (dvs. uden at standse ofte) på maksimum 3 minutter
 2. Man retter selv alle eventuelle tajwid-fejl (enkelte makharij-fejl er OK, hvis man har svært ved nogle bogstaver)
 3. Man består en skriftlig multiple choice-eksamen (minimum 70% rigtige)
 4. Man får sit gruppeprojekt godkendt.


Punkt 1 og 2 ovenstående vurderes ud fra de ugentlige recitationer samt appen i slutningen af forløbet. 

Lektion 1: Al-Muqaddimaat (1. februar 2022)

  Forberedelse


  1. Join Whatsapp-gruppen for dit køn
  2. Find en studiegruppe
  3. Vælg et projekt i studiegruppen
  4. Tilmeld holdet i QuranLoad appen og kom igang med at læse
  5. Køb bogen og læs kapitel 1-2 og skim kapitel 17
  6. Se ovenstående videoer, tag noter og nedskriv spørgsmål
  7. Medbring fejllogbog og hav memoreret fejlene


  Kontrolspørgsmål


  1. I hvilke overordnede emner kan tajwīd som videnskab inddeles?
  2. Hvad betyder ordet tajwīd sprogligt og terminologisk?
  3. Hvad kaldes den teoretiske metode til at lære tajwīd, og hvad er dens hukm?
  4. Hvordan kan man praktisk lære tajwīd på to forskellige måder, og hvad er hukm af at anvende tajwid?
  5. Hvad kendetegner hver af de tre former for recitationsfejl (اللحن)?
  6. Hvad er forskellen mellem den tydelige fejl (اللحن الجلي) på den ene side og de to ikke-tydelige på den anden?
  7. Hvad er forskellen på de to ikke-tydelige fejl?
  8. Hvad hedder de tre læsehastigheder og hvad er forskellen på dem?
  9. Hvem var 'Asim og Hafs?
  10. Hvad er Shatibiyyah og Tayyibah?


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.

  Lektion 2: Eftertryk (النَّبْرُ)

  08/02/22

  Optagelse (opdateret 03-02-22)

  Plan for dagen


  17:45-18:15: Kahoot og pensumdiskussion

  18;15-20:00: Læsning


  Læsningen vil foregå i mindre grupper, hvor man giver hinanden feedback. I mellemtiden læser én ad gangen på skift for underviser/assistent og får individuel feedback, som underviser/assistent nedskriver.


  Læsegrupperne:


  1. Abdullah Said, Abdelmajid, Noueman, Erdal
  2. Faizan, Abdullah Bakirci, Toufik, Ehab
  3. Mohammad Suleiman, Imad, Wisam, Hassan

  4. Osama Samsam, Jehad, Zakaria, Bilal, Mohammed Sleiman
  5. Mariam Mohamed, Amal, Meriam, Tarawat
  6. Maryam Nasir, Isma, Selma, Zarghoona
  7. Najah, Merima,  Rabiye, Shakeela
  8. Salma, Laila, Siham


  Forberedelse


  1. Læs kapitel 11 i bogen
  2. Se ovenstående video, diskuter den og fremlæg den for hinanden i jeres studiegruppe
  3. Nedskriv eventuelle spørgsmål til emnet
  4. Implementer rettelser og opdater jeres fejl-logbog


  Kontrolspørgsmål


  1. Hvad er Nabr?

  2. Hvad er årsagen til, at man laver Nabr?

  3. I hvor mange af Dr. Ayman Suwayds tilfælde for Nabr siger han, der er enighed omkring?
  4. I hvilke tilfælde forekommer Nabr ifølge Dr. Ayman Suwayd?
  5. Skal man, eller skal man ikke, lave Nabr, hvis man standser på وَبَثَّ - og hvorfor?
  6. Samme spørgsmål som 4 for فِي ٱلۡيَمِّ og وَتَبَّ
  7. Hvorfor skal man lave Nabr i ordet ٱلۡقُوَّةَ ?

  8. Hvorfor skal eller skal man ikke lave Nabr i ordet دَآبَّةٍ og ءَآمِّينَ ?

  9. Hvad kan er ske, hvis man ikke laver Nabr, når man standser efter ordet شَيۡءٖ ?
  10. Hvorfor laver man Nabr her: وَقَالَا ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ?


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.

  Lektion 3: Særtilfælde

  15/02/22

  Optagelse

  Plan for dagen


  17:45-18:15: Kahoot og pensumdiskussion

  18;15-20:00: Læsning


  Læsningen vil foregå i mindre grupper, hvor man giver hinanden feedback. I mellemtiden læser én ad gangen på skift for underviser/assistent og får individuel feedback, som underviser/assistent nedskriver.


  Læsegrupperne:


  1. Abdullah Said, Abdelmajid, Noueman, Erdal
  2. Faizan, Abdullah Bakirci, Toufik, Ehab
  3. Mohammad Suleiman, Imad, Wisam, Hassan

  4. Osama Samsam, Jehad, Zakaria, Bilal, Mohammed Sleiman
  5. Mariam Mohamed, Amal, Meriam, Tarawat
  6. Maryam Nasir, Isma, Selma, Zarghoona
  7. Najah, Merima,  Rabiye, Shakeela
  8. Salma, Laila, Siham


  Forberedelse


  1. Læs kapitel 16 i bogen
  2. Se ovenstående video, diskuter den og fremlæg den for hinanden i jeres studiegruppe
  3. Nedskriv eventuelle spørgsmål til emnet
  4. Implementer rettelser og opdater jeres fejl-logbog


  Kontrolspørgsmål


  1. Hvis et lille س står over ص, hvordan læser vi så bogstavet? Og hvad hvis س står under?

  2. Hvilke regler kan man læse لا تأمننا med i Surat Yusuf vers 11?

  3. Hvad er lettelse (التسهيل)?

  4. Hvordan læser man ordet مَجْراهَا i Hud 41?
  5. Er det forkert, hvis man på ordet سَلَاسِلَاْ skal standse og så siger سَلَاسِلْ ? Ja/nej og hvorfor?
  6. Hvad er der specielt i tajwid mellem vers 1-2 i Surat Ali 'Imraan?
  7. Slå vers 27:36 op - hvad er der specielt (mht. tajwid) i dette vers?
  8. I ordene ضَعْف og ضَعْفًا i Surat al-Rum 54, må man kun lave fathah på ض. Sandt/falsk og hvorfor?
  9. Hvordan starter man på لْيَقْضَعْ i konstruktionen ثُمَّ لْيَقْضَعْ  ? Og hvilken harakah skal hamzat al-wasl have i ordet اقْضُوا ?
  10. Hvilken regel forekommer i ordet أَحَطتُ ?


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.

  Lektion 4: Start af recitationen (الِابْتِدَاءُ) - Del 1/2

  22/02/22

  Optagelse

  Kontrolspørgsmål


  1. Definér ordet Isti’ādhah (الاستعاذة) sprogligt og terminologisk.
  2. Hvordan lyder den anbefalede ordlyd af isti’ādhah og hvad betyder den?
  3. Hvilke to holdninger haves til isti’ādhah’s ḥukm, og hvilken har flertallet?
  4. Hvad er Basmalah (البسملة)?
  5. Hvilken holdning har recitatorerne til, om man skal recitere Basmalah, når man skal til at læse fra begyndelsen af en surah versus inde i?
  6. På hvilke fire måder, kan man forbinde isti’ādhah (a), basmalah (b) og starten af /inde i en sūrah (c)?
  7. Du skal til at læse al-Qur’ān fra al-Muṣḥaf, og du starter med en āyah inde i en sūrah, som begynder med Allāhs navn eller et stedord, som refererer til Allāh, hvilke muligheder har du for at starte? Samme spørgsmål for Shayṭān.
  8. Hvornår skal hamzat al-wasl henholdsvis have fathah, kasrah og dammah?
  9. Hvilken harakah skal hamzat al-wasl have i ordet امْشُوا og hvorfor?
  10. Hvilken harakah skal hamzat al-wasl have i ordet اؤْتُمِنَ og hvorfor?


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.

  Lektion 5: Standsning af recitationen (الوقف) - Del 1/2

  01/03/22

  Optagelse

  Kontrolspørgsmål


  1. Når man standser sin recitation på et ord, hvordan gør man det typisk (fathah, dammah, kasrah eller sukun)?
  2. Hvordan ser tegnet ud for det obligatoriske stop (الوقف الازم)?
  3. Hvis du møder stoptegnet لا, hvad gælder så?
  4. Må man nogensinde starte på ordet efter et لا tegn?
  5. Hvorfor er det, at det er lige godt at fortsætte eller standse, når man møder stoptegnet ج?
  6. Hvad hedder stoptegnet, når det er bedre at fortsætte, men tilladt at standse?
  7. Hvad hedder stoptegnet, når det er bedre at standse, men tilladt at fortsætte?
  8. Hvorfor må man kun standse ved det ene tegn i kombinationsstoppet (وقف التعانق)?
  9. Hvorfor er tanwin fjernet fra det sidste ord عوجًا i vers 1 af Surat al-Kahf? ﴾ عِوَجَا ۜ  ،  قَيِّمٗا ﴿ 
  10. Hvor længe skal pausen være, når man laver sakt, versus waqf?


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.

  Lektion 6: Standsning af recitationen (الوقف) - Del 2/2

  08/03/22

  Optagelse

  Kontrolspørgsmål


  1. Hvad mener man terminologisk i tajwid med al-waqf (الوقف)?

  2. Må man altid standse mellem to vers?

  3. Hvis man standser recitationen grundet gråd, hvad hedder stoppet så?

  4. Hvad skal man sikre er opnået, før man standser recitationen?

  5. Hvorfor behøver vi ikke tænke på det komplette stop (الوقف التام), når vi læser?

  6. Hvorfor behøver vi ikke tænke på det tilstrækkelige stop (الوقف الكافي), når vi læser?

  7. Må man starte på næste ord, hvis man standser efter det stop, der er okay (الحسن)?

  8. Må man i Surat al-Fatihah standse efter الحمد لله?

  9. Hvis man i Surat al-Fatihah er standset efter الحمد لله, må man så starte igen på ربّ?

  10. Hvad indebærer det frastødende stop (الوقف القبيح)?


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.

  Lektion 7: Start af recitationen (الابتداء) - Del 2/2

  15/03/22

  Optagelse

  Kontrolspørgsmål


  1. Definer Ibtida terminologisk
  2. Hvad er forskellen på en start, der er haqiqi vs idafi?
  3. Hvorfor er der ikke nogen nødvendig start (بدء اضطراري)?
  4. Hvordan kan den tilsigtede start inddeles?
  5. Må man altid starte ved den komplette start (البدء التام)?
  6. Må man altid starte ved den tilstrækkelige start (البدء الكافي)?
  7. Hvis man standser ved et stop, der er okay (وقف حسن), og man starter på ordet bagefter, er det så en start, der er okay (البدء الحسن)?
  8. Hvornår er starten, der er okay (البد الحسن) tilladt?
  9. Er der nogle tilfælde, hvor den frastødende start er tilladt?
  10. Kan den frastødende start både forekomme efter et stop, der er ok, og et stop, der er frastødende? Forklar


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.

  Lektion 8: Bogstavernes artikulationssteder (مَخَارِجُ الْحُرُوفِ)

  22/03/22

  Optagelse

  Kontrolspørgsmål


  1. Hvad betyder makhārij (مَخَارِجُ) sprogligt?
  2. Hvor mange distinkte arabiske bogstaver er der, og hvor mange tajwīd-bogstaver er der?
  3. Hvorfor er der forskel på antallet af tajwid- og almindelige bogstaver?
  4. Hvad er de 4 overordnede artikulationssteder?
  5. Hvordan inddeles de 4 overordnede i 5 primære og 2 sekundære artikulationssteder?
  6. Hvad er forskellen på et primært og et sekundært artikulationssted?
  7. Hvor mange bogstaver hører til hver af de 5 primære artikulationssteder?
  8. Når de primære og sekundære artikulationssteder sættes sammen, hvor mange er der så ifølge Ibn al-Jazari og mange lærde?
  9. Gå igennem ethvert bogstav i alfabetet. Udtal bogstavet med sukun, hvor der forinden er hamzah med kasrah/fathah. Beskriv da, hvorfra i munden/halsen, bogstavet oprinder. Vælg for hvert bogstav ét primært makhraj. For nogle af bogstaverne skal der, udover et primært, også vælges et sekundært
  10. Placér de primære artikulationssteder fra opgave 9 på en tegning af munden og halsen.


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.

  Lektion 9: Vedvarende egenskaber (الصفات اللازمة)

  29/03/22

  Optagelse

  Kontrolspørgsmål


  1. Hvad er vedvarende egenskaber?
  2. Hvad er varierende egenskaber?
  3. Forklar Hams vs Jahr
  4. Forklar Shiddah vs Rikhwah
  5. Hvad er Bayniyyah?
  6. Hvad er Isti'la vs. Istifal?
  7. Hvad er Itbaq vs. Infitah?
  8. Hvilke bogstaver tilhører henholdsvis hams, shiddah, bayniyyah, isti'la og itbaq?
  9. Hvilke bogstaver er dybe?
  10. Hvilke fire bogstaver er ekstra dybe?


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.

  Lektion 10: Dybhed og lyshed (التفخيم والترقيق)

  05/04/22

  Optagelse

  Kontrolspørgsmål


  1. Hvad kaldes et dybt bogstav på arabisk?
  2. Hvad er den terminologiske betydning af “tafkhīm”?
  3. Hvad kaldes et lyst bogstav på arabisk?
  4. Hvad er den terminologiske betydning af “tarqīq”?
  5. Bogstavers dybhed kan inddeles i hvor mange grader?
  6. Hvilken sammenhæng har ghunnahs dybhed i ikhfā’ med dybheden af det næste bogstav?
  7. Hvornår er bogstaverne ا og ل dybe?
  8. I hvilke 5 tilfælde er ر dybt?
  9. I hvor mange kategorier er ر lyst?
  10. Kan det samme ر i ét ord argumenteres for at være både lyst og dybt? Hvis ja, anvend da et eksempel med argumenter.


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.

  Lektion 11: Fusion (الإدغام)

  19/04/22

  Optagelse

  Kontrolspørgsmål


  1. Definér idgham sprogligt og terminologisk

  2. Hvad er forskellen på idgham, der er komplet (كامل) vs. ufuldstændig/delvis (ناقص)?

  3. På hvilke tre måder kan man inddele idgham ift. de to nabobogstavers makhraj og sifaat?

  4. Hvad er Idghām af to ens bogstaver (إِدْغَامُ مُتَمَاثِلَيْنِ)?

  5. Sker der altid idghām, når to ens bogstaver møder hinanden og det første har sukun og det næste har en harakah? Ja/nej og hvorfor?

  6. Hvad er Idghām af to bogstaver af samme natur (إِدْغَامُ مُتَجَانِسَيْنِ)?

  7. Sker der altid idghām, når to ensartede bogstaver møder hinanden og det første har sukun og det næste har en harakah? Ja/nej og hvorfor?

  8. Hvad er Idghām af to tilnærmede bogstaver (إِدْغَامُ مُتَقَارِبَيْنِ)

  9. Sker der altid idghām, når to tilnærmede bogstaver møder hinanden og det første har sukun og det næste har en harakah? Ja/nej og hvorfor?

  10. Hvad hedder den regel, der gælder for solbogstaver?


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.

  Lektion 12: Regler for ن og م 

  26/04/22

  Optagelse

  Kontrolspørgsmål


  1. Hvad er al-Nun al-Sakinah og Tanween?
  2. Hvad afhænger udtalelsen af al-Nun al-Sakinah af?
  3. Alle arabiske bogstaver kan opdeles i 4 grupper med hver sin regel ift. når de kommer efter al-Nun al-Sakinah, hvilke bogstaver hører til hver regel?
  4. Hvad betyder Idhhar, Idgham, Ikhfa og Qalb sprogligt?
  5. Nævn de to undtagelser hvor idhhar skal laves, selvom en af de seks halsbogstaver ikke er til stede.
  6. I hvilke tre kategorier kan ادغام inddeles?
  7. Hvad er forskellen på komplet og delvis idgham?
  8. Hvad er tegnet på hhv. komplet og ufuldstændig ادغام i al Quran?
  9. Hvad er årsagen til, at man laver ادغام vs. إظهار?.
  10. Hvad er ikhfa og hvilke bogstaver gælder reglen for?
  11. Hvornår skal man lave hhv. en dyb og mild ghunnah under Ikhfa?
  12. Hvilke bogstaver gælder qalb for?
  13. Hvad er de 3 forskellige regler for mim sakinah?


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.

  Lektion 13 - Original madd (الْمَدُّ الْأَصْلِيُّ)

  03/05/22

  Optagelse

  Kontrolspørgsmål


  1. Hvad betyder ordet مدّ sprogligt og terminologisk?

  2. Hvilke to overordnede inddelinger af madd haves?

  3. Hvad er den originale madd (المد الأصلي)?

  4. Hvad er begyndelsesbogstaverne (الحروف الفواتح)?

  5. Hvilke fem begyndelsesbogstaverskal have madd på 2 harakaat?

  6. Hvad hedder de tre typer af naturlig mudood der kun opstår, når man stopper på ordet?

  7. Hvad er Madd al-Badal og hvor mange harakat skal Madd al-Badal have?

  8. Hvad er Madd al-'Iwad og hvor mange harakat skal Madd al-'Iwad have?

  9. Hvordan stopper man på ordet دُعَآءً med fathatayn til sidst?

  10. Hvad er Madd al-Silat al-Sughra og hvor mange harakat skal Madd al-Silat al-Sughra have?


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.

  Lektion 14 - Forøget madd (الْمَدُّ الْمَزِيدِيّ)

  10/05/22

  Optagelse

  Kontrolspørgsmål


  1. Hvad er tegnet i al-Mushaf på, at madd skal forlænges fra 2 harakaat?

  2. I hvilke tre kan man inddele den forøgede madd grundet hamzah (al-Madd al-Mazidi bi sababi al-Hamzah)?

  3. Hvornår skal man lave al-madd al-muttasil og hvilken længde er bedst i Hafs?

  4. Hvornår skal man lave al-madd al-munfasil og hvilken længde er bedst i Hafs?

  5. Hvornår er al-munfasil henholdsvis haqiqi og hukmi?

  6. Hvor mange harakat's madd skal man lave, når man stopper på et ord med al-madd al-munfasil?

  7. Hvornår skal man lave al-Madd al-Silat al-Kubra og hvilken længde er bedst i Hafs?

  8. Hvornår opstår al-Madd al-Lazim og hvor lang skal den være?

  9. Hvad vil det sige, at en Madd Lazim er hhv. tung og let?

  10. Hvilke begyndelsesbogstaver (حروف فواتح) skal læses i 6 harakaat?

  11. Hvad er madd al-’Ārid li al-Sukūn og hvor mange harakaat skal den have?

  12. Hvornår opstår madd al-Līn?

  13. Skal begyndelsesbogstavet ع læses som madd al-Līn? Hvorfor ikke kun madd al-lazim?


  Man skal prøve at besvare kontrolspørgsmålene inden lektionen.