.

.

.

.

Tanzeel Koranmemorering

Lær Allahs endelige åbenbaring udenad

.

.

.

.

KURSUSMÅL

En kursist, der fuldt ud har opfyldt målene for forløbet (2 år) vil have memoreret og læst hele Koranen udenad én gang med repetition (muraaja'ah).

SEMESTRENE

1. SEMESTER

2 dele (40 sider, 1-3 sider ugentligt)

2. SEMESTER

4 dele (80 sider, 4-6 sider ugentligt)

3. SEMESTER

8 dele (160 sider, 7-11 sider ugentligt)

4. SEMESTER

16 dele (320 sider, 12-16 sider ugentligt)

TID

Forløbet på 4 semestre strækker sig over to år og vil med opstart primo september 2022 foregå flere gange ugentligt for brødre.


Dagene er for nu ukendte.

LOKATION

Undervisningen foregår i Det Islamiske Trossamfund i København på adressen Dortheavej 45, 2400 KBH NV.

STØTTE

Medlemmer af Muslimsk Ungdom i Danmark støtter med minimum 99 kr. månedligt hele året for at være en del af forløbet. For ikke-medlemmer er beløbet 249 kr. Første betaling sker ved semesterstart. 

ADGANGSKRAV

For at blive optaget, skal man være mellem 15-40 år og kunne recitere Koranen flydende dvs. er maksimalt 3 minutter om at læse én side i Koranen højt, som man ikke har øvet forinden, med tilhørende praktisering af alle primære tajwid-regler, herunder især: Korrekt udtale af bogstaverne og ingen større fejl (ord, harakaat og bogstaver), Isti'adhah og Basmalah, Hams og Qalqalah, Tafkheem og Tarqeeq, Fusion, Reglerne for ن og م samt Mudud i de korrekte længder.


Gennemførsel af Tanzeel Koranrecitation Niveau 4 (Såeren) er automatisk adgangsgivende.

VIGTIGE DATOER 2022

ANSØGNING

Ansøgningen åbner efter infomødet


Mandag d. 15. august kl. 20:00


På dette tidspunkt vil knapperne her fungere. Opdatér evt. siden et par gange, når det er.


Tilmeldingsfrist:


Lørdag 20. august kl. 23:59